Üye Ol / Giriş yap


Tarih

TARSUSLULAR ANTİK ROMA DÖNEMİN DE BİLE YAYLALARA ÇIKARDI

ALİ İHSAN ÖKTEN 14.02.2021

Antik dönemde Tarsus, Kilikya ovasında, deniz seviyesinden 20-30 m. yükseklikte ve güney kıyılarından yaklaşık 15 km. uzaklıktaydı. Arkasında kuzeye doğru 3 km. uzaklıkta, ova seviyesinden itibaren düzgün bir biçimde tepeler yükselmeye başlar; bunlar geriye doğru, dalgalı ve yavaş yavaş yükselen sıradağlar halinde uzanırken, ayrıca derin vadilerle de kesintiye uğrar; sonunda da, kuzeyde, 50 km. kadar uzaklıkta, Torosların geniş ve yüksek yaylalarına yaslanırdı.

Resim-1

Toroslar ve deniz arasında uzanan Kilikya, deniz seviyesindeki ovayı, dalgalı alüvyon tepelerini ve Toros sıra dağlarının ön kısmını kapsardı. Kuzeydeki sınırlar tarihin belli dönemlerinde değişkenlik gösterse de Roma döneminde Torosların denize bakan yüzünde, ön sırtların zirvesinin yaklaşık 150 metrenin altındaki seviye ile sınırlıydı. Kilikya topraklarının ovada kalan bölümü sulak toprağından dolayı yoğun nem taşıyan sıcaklığıyla ve Anadolu’nun ortasındaki yüksek yaylalara yaslanan Torosların yayvan, yüksek ve fırtınalı yöreleriyle, bölgenin gerçek sınırı olduğu  söylenebilirdi. Kuzey yolundan, batıya doğru birkaç kilometre uzaklıktaki Kydnos çayının derin vadisine kadar uzanan bu kalıntıların çoğunluğunun Roma devrine ait olduğu saptanmıştır.

Resim-2

Kilikya ülkesinin bu özellikleri, Kilikya kentleri ve halkı için bir üstünlük oluşturuyordu. Tarsus bu Kilikya kentleri içinde deniz seviyesinden yalnızca birkaç metre yükseklikteki ovada yer alıyordu. Verimli toprağın nemli sıcaklığı ve bunaltıcı havası etkin bir kent ve ticaret yaşamı için aslında elverişli değildi. Ancak genellikle çok verimli ve ağaçlandırılmış olan Toros dağları ve ova arasında, dağ etekleri biçiminde bu engebeli arazinin uzantısı olan bu bölümü, yaz sıcağında da oldukça hoş ve sağlıklı bir yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Kentin etrafındaki yüksek vadiler ve Toros Yaylası da sağlığa son derece elverişli yerlerdi.

Resim-3

Ancak bu yayla kenti, sadece bir yazlık değildi. Burası basit bir yol kıyısı konaklama ve yazlık bir dinlenme yeri olmadığından, gerçek anlamda korunmalı, kuvvetli bir kente, yani ikinci bir Tarsus’a dönüşerek, gelişmiş bir kent görünümü almıştı. Surlar olasılıkla, istilaların sürekli bir tehlike halini aldığı ve ovadaki kentin gereksiniminden daha fazla, güçlü bir savunma sisteminin çok gerekli olduğu bir zamanda, Roma İmparatorluğunun yıkılması sonrasında inşa edilmişti.

Resim-4

Dağ etekleri Tarsus bölgesi için çok değerliydi. Antik yaşama ait kalıntılarda o dönemde halkın bu bölgede yaşadıklarını gösteren kalıntılar ile doludur. Tarihçiler asıl kentin yaklaşık on beş ya da yirmi kilometre kuzeyindeki tepelerin üzerinde, kısmen yazlık yerleşim yeri olarak kullanılmış olan, aynı zamanda büyük ve düzgün surları bulunan, sürekli orada yaşayan bir nüfusu  barındıran,  ovadaki Tarsus’tan daha büyük ve güçlü bir kent görünümünde olan ikinci bir Tarsus’tan bahsederler.

Resim-5

Yukarı kent Tarsus tarihinde önemli bir etken oluşturmuştu. Vatandaşlarının canlılık ve enerjisinin asırlar boyu zarar görmeden sürmesinde önemli ölçüde yararlı olmuştu. Anadolu halkının sağlığında çok önemli bir yeri olan kuzey rüzgârlarının zindelik veren esintisini tutan Torosların eteklerindeki ovada bulunan Tarsus’un, bir rahatlık ve tembellik yeri olması kaçınılmazdı; ancak yakındaki bu tepeler, çok sayıda insanın erişmesine uygun konumuyla, sağlığa elverişli yerleşme yerleriydi. 

Resim-6

Antik dönemde Grek kentlerinin genellikle sağlıklı koşullarda olması, kısmen su ihtiyacının karşılanmış olması, kısmen yontuları dikilen tanrıların etkisiyle daha da güçlenen bir dini görev konusu olan temizlik ve kısmen de insanların kır hayatını ve dışarıda yaşamayı sevmesi ile yakından ilgiliydi. Greklerde  kentlerin yer seçiminde, atmosfer özelliğine ve sağlıklı ortama sahip yüksek yerlere komşu olmasına önem verildiği, buraları gören ve yerleşim yerlerine dikkat eden herkes için bilinen bir olgudur. Yerli halk Tarsus’un bu özelliğini ve kıymetini, şimdi olduğu gibi, geçmişte de her zaman bilmiştir. Şimdi bile, yerli halk,  yazın bunaltıcı havaların etkisini yaşamamak için yüksek yerlere yani yaylara çıkmaktadır.

Resim-7

Sir William Mitchell Ramsay (1851-1939) Tarsus (Aziz Pavlus’un Kenti) isimli kitabında  yaşadığı dönemde Tarsus’un güneyinde bulunan yörenin, yeniden ilkel dönemindeki bataklık haline dönüşmesine izin verildiği için, kentin ikliminin, bataklıkların kanallarla kurutulduğu ve bu yörenin tümüyle tarıma açık olduğu Roma devrine göre, çok daha bunaltıcı olduğunu anlatır. Ramsay, ancak bu bunaltıcı havaların Tarsus’un konumu ve  iklimi sayesinde her zaman için rahatlatıcı olmasını sağladığını ve kent ruhunun asırlar boyu bozulmasını önleyen çok yakındaki yayla kentleri veya yayla yerleşimleri sayesinde olduğunu ve antik çağdan bugüne kadar  kendini  tanınmış  kılan bir kent kimliğini elinde bulundurduğunu belirtmiştir.

Resim-8

Tarihte Tarsus’un yayalarından bahseden sadece Ramsay değildir. 1671 yılında Tarsus'a gelen Evliya Çelebi, Tarsus yayları hakkında şunları yazmıştır:   “Bu kentin suyu ve havası ağır olduğundan, bahardan sonra kentte bir tek kişi kalmayıp Bulgar yaylasına çıkarlar. Bu kalenin kuzey tarafında küçük bir iç kaleciği vardır. Gayet mamurdur. Her tarafı hendektir. Etrafı 500 adımdır. Yedi kuledir. Dizdarı ve neferleri yaylaya gidemediklerinden renkleri sarıdır.”

Resim-9

Tüm bu bilgilerden Tarsusluların Antik çağda bile yazın bunaltıcı havasından kurtulmak için yaylalara çıktığını anlamaktayız.

KAYNAKLAR

1-W.M.Ramsay. Tarsus (Aziz Pavlus’un Kenti). Çeviri: Levent Zoroğlu. Türk Tarih Kurumu. Ankara. 2000

2-https://tr.wikipedia.org/wiki/Tarsus

 

3646
Yorum yap
ALİ İHSAN ÖKTEN
Diğer yazıları
SHAKESPEARE’NİN TARSUS’U 08.10.2018 tarihinde yayınlandı ve 40181 kez okundu.
KLEOPATRA KAPISI: TARİHİN EN ROMANTİK KAPISI 13.12.2018 tarihinde yayınlandı ve 11919 kez okundu.
TARSUS’TA DOĞUP DÜNYAYA YAYILAN GİZEMLİ DİN: MİTRAS GİZEMCİLİĞİ 21.01.2019 tarihinde yayınlandı ve 37209 kez okundu.
ROMA İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜNİVERSİTESİ: TARSUS ÜNİVERSİTESİ 14.02.2019 tarihinde yayınlandı ve 7642 kez okundu.
ROMA İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE KİLİKYA’NIN İKİ BAŞKENTİ; TARSUS VE ANAVARZA 05.03.2019 tarihinde yayınlandı ve 10219 kez okundu.
EVLİYA ÇELEBİ’NİN TARSUS’U 02.04.2019 tarihinde yayınlandı ve 7986 kez okundu.
YÜZBAŞI SELAHATTİN’İN TARSUS’U 26.04.2019 tarihinde yayınlandı ve 4038 kez okundu.
SABAHATTİN ALİ’NİN İZİNDEN SİNOP CEZAEVİ 28.05.2019 tarihinde yayınlandı ve 25712 kez okundu.
AZİZ PAVLUS’UN TARSUSLU OLMASI BİR TESADÜF DEĞİLDİ / SAINT PAUL'S BEING FROM TARSUS WAS NOT A CHANCE 04.07.2019 tarihinde yayınlandı ve 10642 kez okundu.
TARSUS’UN ASTROLOJİK ÖNEMİ 09.08.2019 tarihinde yayınlandı ve 5852 kez okundu.
KUM ZAMBAĞI: SOYU TÜKENMEDEN GÖRMENİZ GEREKEN BİR BİTKİ 03.09.2019 tarihinde yayınlandı ve 5437 kez okundu.
MİTOLOJİDEN GÜNÜMÜZE TARSUS ADI NEREDEN GELMEKTEDİR? ORIGINS OF THE NAME TARSUS FROM MYTHOLOGY TO THE PRESENT DAY 10.10.2019 tarihinde yayınlandı ve 16470 kez okundu.
HELSİNKİ VE SONBAHAR 09.11.2019 tarihinde yayınlandı ve 6928 kez okundu.
STOACILIK FELSEFESİNDE TARSUS’UN YERİ - SIGNIFICANCE OF TARSUS IN STOIC PHILOSOPHY 15.12.2019 tarihinde yayınlandı ve 5643 kez okundu.
AMİN MAALOUF’UN ÇUKUROVASI 19.01.2020 tarihinde yayınlandı ve 7306 kez okundu.
ATATÜRK VE TARSUS 21.02.2020 tarihinde yayınlandı ve 15573 kez okundu.
ATATÜRK VE TARSUS-2 01.04.2020 tarihinde yayınlandı ve 4733 kez okundu.
ANTAKYA MÜZE OTEL: HEM MÜZE HEM OTEL 13.06.2020 tarihinde yayınlandı ve 15330 kez okundu.
DÜNYANIN İLK COĞRAFYACISI STRABON’UN TARSUS’U 05.12.2020 tarihinde yayınlandı ve 8512 kez okundu.
PİRİ REİS’İN KİTAB-I BAHRİYE İSİMLİ ESERİNDE ÇUKUROVA HARİTASI VE TARSUS 26.12.2020 tarihinde yayınlandı ve 5071 kez okundu.
ANTİK ROMA DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TARSUS’TA SITMA, RHEGMA GÖLÜ VE KARABUCAK ORMANI 23.03.2021 tarihinde yayınlandı ve 4742 kez okundu.
TARİHTEN KAYBOLAN TARSUS KALESİ 15.05.2021 tarihinde yayınlandı ve 5210 kez okundu.
BİZANS İMPARATORU JUSTİNİANUS’TAN GÜNÜMÜZE, YAPAYLIKTAN DOĞALLIĞA TARSUS ŞELALESİ 21.06.2021 tarihinde yayınlandı ve 3738 kez okundu.
YANGINDAN SONRA… ALADAĞLAR KARADAĞLAR OLDU… 08.08.2021 tarihinde yayınlandı ve 2744 kez okundu.
BIR DENIZ KIZI EFSANESI; MARPESSA 14.09.2021 tarihinde yayınlandı ve 9222 kez okundu.
MİTOLOJİK KYDNOS IRMAĞINDAN TÜRKİYE’DE İLK ELEKTRİK SANTRALININ KURULDUĞU BUGÜNKÜ BERDAN NEHRİ VEYA TARSUS ÇAYINA 17.11.2021 tarihinde yayınlandı ve 4064 kez okundu.
ANTİK ÇAĞDA KİLİKYA VE TARSUS’TA PARFÜM 03.02.2022 tarihinde yayınlandı ve 1901 kez okundu.
TARSUS KİTABESİ: DÜNYANIN EN ESKİ ÖZGÜRLÜK YAZITI 23.04.2022 tarihinde yayınlandı ve 3247 kez okundu.


ALİ İHSAN ÖKTEN
Diğer yazıları
SHAKESPEARE’NİN TARSUS’U 08.10.2018 tarihinde yayınlandı ve 40181 kez okundu.
KLEOPATRA KAPISI: TARİHİN EN ROMANTİK KAPISI 13.12.2018 tarihinde yayınlandı ve 11919 kez okundu.
TARSUS’TA DOĞUP DÜNYAYA YAYILAN GİZEMLİ DİN: MİTRAS GİZEMCİLİĞİ 21.01.2019 tarihinde yayınlandı ve 37209 kez okundu.
ROMA İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜNİVERSİTESİ: TARSUS ÜNİVERSİTESİ 14.02.2019 tarihinde yayınlandı ve 7642 kez okundu.
ROMA İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE KİLİKYA’NIN İKİ BAŞKENTİ; TARSUS VE ANAVARZA 05.03.2019 tarihinde yayınlandı ve 10219 kez okundu.
EVLİYA ÇELEBİ’NİN TARSUS’U 02.04.2019 tarihinde yayınlandı ve 7986 kez okundu.
YÜZBAŞI SELAHATTİN’İN TARSUS’U 26.04.2019 tarihinde yayınlandı ve 4038 kez okundu.
SABAHATTİN ALİ’NİN İZİNDEN SİNOP CEZAEVİ 28.05.2019 tarihinde yayınlandı ve 25712 kez okundu.
AZİZ PAVLUS’UN TARSUSLU OLMASI BİR TESADÜF DEĞİLDİ / SAINT PAUL'S BEING FROM TARSUS WAS NOT A CHANCE 04.07.2019 tarihinde yayınlandı ve 10642 kez okundu.
TARSUS’UN ASTROLOJİK ÖNEMİ 09.08.2019 tarihinde yayınlandı ve 5852 kez okundu.
KUM ZAMBAĞI: SOYU TÜKENMEDEN GÖRMENİZ GEREKEN BİR BİTKİ 03.09.2019 tarihinde yayınlandı ve 5437 kez okundu.
MİTOLOJİDEN GÜNÜMÜZE TARSUS ADI NEREDEN GELMEKTEDİR? ORIGINS OF THE NAME TARSUS FROM MYTHOLOGY TO THE PRESENT DAY 10.10.2019 tarihinde yayınlandı ve 16470 kez okundu.
HELSİNKİ VE SONBAHAR 09.11.2019 tarihinde yayınlandı ve 6928 kez okundu.
STOACILIK FELSEFESİNDE TARSUS’UN YERİ - SIGNIFICANCE OF TARSUS IN STOIC PHILOSOPHY 15.12.2019 tarihinde yayınlandı ve 5643 kez okundu.
AMİN MAALOUF’UN ÇUKUROVASI 19.01.2020 tarihinde yayınlandı ve 7306 kez okundu.
ATATÜRK VE TARSUS 21.02.2020 tarihinde yayınlandı ve 15573 kez okundu.
ATATÜRK VE TARSUS-2 01.04.2020 tarihinde yayınlandı ve 4733 kez okundu.
ANTAKYA MÜZE OTEL: HEM MÜZE HEM OTEL 13.06.2020 tarihinde yayınlandı ve 15330 kez okundu.
DÜNYANIN İLK COĞRAFYACISI STRABON’UN TARSUS’U 05.12.2020 tarihinde yayınlandı ve 8512 kez okundu.
PİRİ REİS’İN KİTAB-I BAHRİYE İSİMLİ ESERİNDE ÇUKUROVA HARİTASI VE TARSUS 26.12.2020 tarihinde yayınlandı ve 5071 kez okundu.
ANTİK ROMA DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TARSUS’TA SITMA, RHEGMA GÖLÜ VE KARABUCAK ORMANI 23.03.2021 tarihinde yayınlandı ve 4742 kez okundu.
TARİHTEN KAYBOLAN TARSUS KALESİ 15.05.2021 tarihinde yayınlandı ve 5210 kez okundu.
BİZANS İMPARATORU JUSTİNİANUS’TAN GÜNÜMÜZE, YAPAYLIKTAN DOĞALLIĞA TARSUS ŞELALESİ 21.06.2021 tarihinde yayınlandı ve 3738 kez okundu.
YANGINDAN SONRA… ALADAĞLAR KARADAĞLAR OLDU… 08.08.2021 tarihinde yayınlandı ve 2744 kez okundu.
BIR DENIZ KIZI EFSANESI; MARPESSA 14.09.2021 tarihinde yayınlandı ve 9222 kez okundu.
MİTOLOJİK KYDNOS IRMAĞINDAN TÜRKİYE’DE İLK ELEKTRİK SANTRALININ KURULDUĞU BUGÜNKÜ BERDAN NEHRİ VEYA TARSUS ÇAYINA 17.11.2021 tarihinde yayınlandı ve 4064 kez okundu.
ANTİK ÇAĞDA KİLİKYA VE TARSUS’TA PARFÜM 03.02.2022 tarihinde yayınlandı ve 1901 kez okundu.
TARSUS KİTABESİ: DÜNYANIN EN ESKİ ÖZGÜRLÜK YAZITI 23.04.2022 tarihinde yayınlandı ve 3247 kez okundu.