Üye Ol / Giriş yap


Tarih

AZİZ PAVLUS’UN TARSUSLU OLMASI BİR TESADÜF DEĞİLDİ / SAINT PAUL'S BEING FROM TARSUS WAS NOT A CHANCE

ALİ İHSAN ÖKTEN 04.07.2019

Hazreti İsa, Hıristiyanlığı kurdu. Ancak Aziz Pavlus olmasaydı, Hıristiyan dini en iyi ihtimalle birkaç yüzyıl içinde yok olurdu ya da İsa’nın istediği gibi bütün dünyayı kendi inancına davet edemeyecek kadar yalıtılmış kalırdı.

Hıristiyanlığın dünyaya yayılmasında en fazla etkisi olan kişinin İsa’nın havarilerinden ziyade Tarsuslu Pavlus’un olduğu  söylenir. Pavlus’un ise Tarsus’ta dünyaya gelmesi tesadüfi değildir. Tarsus, doğası ve koşulları gereği en doğru seçimdi. Çünkü Tarsus, o dönemde tüm kurumlarında doğulu ve batılı karakteri en iyi biçimde ve hemen hemen tümüyle birleştirmiş olması gerçeğinde yatıyordu. O güne kadar birçok imparator tarafından doğuyu ve batıyı birleştirme fikri Tarsus kent devletinin doğu ve batı ruhunun bir arada yüksek düşünce eylem düzeyine ulaştığı birleşik bir toplum oluşturmada, o zamanın diğer kentlerinden daha başarılı olmuştur.

Resim-1-Tarsus’lu Aziz Pavlus

Pavlus’un yaşadığı zamanda bu kent Roma’nın Suriye Kilikyası’nın başkentiydi. Roma’nın vergilerinden muaf olan, zengin, ayrıcalıklı ve okullarıyla ün salmış bir kentti. Ünlü gezgin Strabon, Tarsus’daki kültür yaşamı hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler vermektedir. Strabon; birçok filozof, dil bilgini ve şairlerin Tarsus’ta yaşadığını, onların kültür hayatına olan etkilerini, her konuda büyük bir gelişme içindeki Tarsus’un bir bilim ve üniversite kenti olduğunu, halkın felsefeye ve diğer bilim dallarına büyük ilgi gösterdiğini ve bunları öğrenmeye istekli olduklarını; Tarsus’un bu konuda İskenderiye ve Atina’yı geçtiğini yazmaktadır. Strabon’dan, Tarsus’ta eğitim görenlerin yerli halktan olduğunu ve yabancıların nadir olarak geldiğini, eğitimini bitirenlerin bir kısmının yabancı ülkelere giderek orada eğitimlerine devam ettiklerini öğreniyoruz. Ayrıca Tarsus da stoaik filozoflardan Antipator, Arhedemos, Nestor, Athenedoros kentleri dolaşarak okul açan Phutiades ve Diogenes, edebiyatçılardan Artemidoros ve Diodoros, Dionysides’in yaşadığını yazar. Strabon, Tarsus hakkında verdiği bilgilerin sonunda Roma kenti olan  Tarsus’un özellikle zamanın en önemli kültür şehri olan  İskenderiye’den gelen alim ve filozoflarla dolu olduğunu belirtir. Bu bilgilerden Tarsus’un ticaret kenti özelliği yanında kültür ve üniversiteler kenti de olduğunu da ayrıntıları ile öğrenirİz.

Resim-2: Strabon’un Geographica eseri

Pavlus işte böyle bir kentte doğmuştu ve tüm bu ayrıcalıklara sahipti. Ancak bunlar arasındaki en önemli ayrıntı Pavlus’un bir Roma vatandaşı ve Yahudi olmasıydı. Çünkü o dönemde Romalılar herhangi birini kolay şekilde vatandaşlığa almazlardı. Roma İmparatorluğunun topraklarında yaşayan çok az sayıda kişi bu vatandaşlık ayrıcalığına sahipti. Pavlus üstelik bu vatandaşlık konumuna ailesi aracılığıyla sahipti ve bu onu sonradan vatandaş olmuş bir kişiden de üst konuma getiriyordu. Tanrı, Pavlus’u kendi hizmetinde kullanırken ona verdiği bu vatandaşlık armağanını da kullandı.

Resim-3:Eski Tarsus

Aziz Pavlus, "Galatlar’a Mektub"unun girişinde kendi yaşamının tarihsel  bir özetini verir. Yaşamının belli başlı safhalarını anlatır. Yanlışlıklar ve bilgisizlikler hiç yoktur. Yalnızca, doğruluk bilgisinin  ve dünyanın gerçek doğasının geliştiği yetkinliğinin basamaklarını anımsar. Yahudiler arasında bir lider ve bir şef olduğu, zihninin Yahudi fikirler, arzular çemberi içinde kapalı kaldığı uzun yılları kısa bir cümleyle özetler; kariyerinde çağ açan olaya, yaşamının gerçek başlangıcına geçer, “Beni daha anamın rahmindeyken seçip lütfuyla çağıran Tanrı, inançsızlara müjdelemem için oğlunu  bana göstermeye razı oldu.

Resim-4:Saint Paul veya Tarsuslu Aziz Pavlus

Pavlus, Yeni Antlaşmada ve kilise tarihinde de çok önemli bir rol oynayan kişidir. Pavlus’un kilisenin kuruluşunda ve büyümesinde, Tanrı’nın lütfunun ve öğretisinin kiliselerde uygulamaya geçilmesinde önemli bir rolü vardır. Tarsus, Aziz Pavlus’un yaptığı bu seyahatler sayesinde Kudüs’te yapılan baskılarla yok olma tehlikesi geçiren Hıristiyanlığın ilk kilise toplulukları halinde ortaya çıktığı ve tüm dünyaya yayıldığı bir köprü haline gelmiştir. Aziz Pavlus Kilisesi Kudüs’teki Kıyamet Kilisesi’nden sonraki en kutsal kilisedir. Pavlus’un doğum yeri olarak bilinen Tarsus, Saint Paul Kilisesi ve kuyusu olarak bilinen Aziz Pavlus Kilisesi ve Kuyusu ile kutsal bir merkez olarak, mevcut geleneksel kent dokusu ile bütünleşmiş biçimiyle, dünya mirası listesindedir.

Resim-5:Saint Paul Kilisesi

Resim-6: Saint Paul Kuyusu

Jesus Christ founded Christianity. However, if Saint Paul did not exist, Christianity would disappear in a few centuries in all probability or it would be so isolated that it could not invite all of the World to the faith of Jesus Christ as Jesus himself wanted.

It is said that the most influential person in the promotion of Christianity all over the World is Saint Paul of Tarsus rather than the Apostles. Tarsus was the right choice because of its nature and conditions. Because Tarsus almost completely united the eastern and western character in all of its institutions in the best way in that period. It was this reality which made Tarsus the right choice. Many emperors had the idea of uniting the East and the West until that day. Tarsus became more successful than the other city-states of the time in forming a united society in which eastern and western spirits reached the highest levels of thought and action.

 

 

This city was the capital of the Syrian Cilicia of Rome when Paul lived. It was a rich, privileged city which was exempt from the taxes of Rome and it was famous for its schools. Famous traveler Strabo gives quite detailed information about the cultural life in Tarsus. Strabo wrote that many philosophers, linguists, and poets lived in Tarsus and they had a great influence on the cultural life of the city. Tarsus, which was developed in every respect, was a science and university city, people were largely interested in philosophy and other branches of science and they wanted to learn them and Tarsus was more advanced than Alexandria and Athens in this respect. We learn from Strabo that the people who were educated in Tarsus were from among the native people and foreigners rarely came to Tarsus and the people who completed their education went to foreign countries and continued their education there. Moreover, he writes that stoic philosophers Antipators, Archondemus, Nestor, Athenadorus and Phutiades and Diogenes who traveled to cities and opened schools and Artemidorus, Diodorus and Dionysides, ancient men of letters, lived in Tarsus.  At the end of his account about Tarsus, Strabo writes that Tarsus, which was a Roman city, was full of scholars and philosophers from Alexandria that was the most important cultural city of the time. We learn that Tarsus was not only a commercial city but it was also a cultural city and city of universities from this account, in detail.

 

 

Paul was born in this city and he had all of these privileges. However, the most important detail among these privileges was Paul's being a Roman citizen and a Jew. Because Romans did not easily confer citizenship in that period. Few people living in the land of the Roman Empire had this privilege of citizenship. Moreover, Paul had this citizenship through his family and it gave him a position higher than a person who became a Roman citizen afterward. God used this gift of citizenship he gave Paul while he was using him at his service.

 

 

St. Paul gives a historical summary of his life in the introduction part of his Epistle to the Galatians. He tells about the main stages of his life. There are no errors or lack of knowledge in this part. He only remembers the stages of his knowledge of the truth and his competence in which the real nature of the World developed. He summarizes the long years when he was a leader and a chief among the Jews and his mind was confined in a circle of Jewish ideas and desires with a short sentence. Then, he passes to the event which started an age in his career, the real beginning of his life: ‘' But God chose me to be an apostle before I was born. And he called me by his love. God wanted to show his Son to me so that I might tell people who are not Jews about him. I did not go and ask any other person about the good news.''

 

 

Paul is a person who has an important role in the New Testament and ecclesiastical history. Paul has an important role in the foundation and the growth of the church and the practice of the grace and doctrine of God in the churches. Tarsus became a bridge where Christianity arose as the first church communities of Christianity which escaped the danger of disappearing with the oppression in Jerusalem and where it was promoted to the World thanks to these travels of St. Paul. The Church of St Paul is the most sacred church after the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem. Tarsus, which is known as the birthplace of Paul, is in the list of World Heritage as a sacred center with the Church and Well of St. Paul integrated with its present traditional urban fabric.

 

 

 

KAYNAKLAR:

1- Strabo. Antik Anadolu Coğrafyası.- İstanbul : Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2012

(Strabo. The Geography of Strabo. Duane W.Roller.)

2-William Mitchel Ramsay. Aziz Pavlus’un Kenti. Çev. Levent Zoroğlu. Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 2000

3-Ali İhsan Ökten. Roma İmparatorluğu Döneminde Dünyanın En Güçlü Üniversitesi. www.altinrota.org

4-Elçi Pavlus Kimdir? https://www.hristiyanlik.org/elci-pavlus-kimdir/

5- Tacettin Şimşek-Tarsus’lu Pavlus –Hristiyanlığın Kurucusu https://www.haksozhaber.net/okul/pavlus-hiristiyanligin-kurucusu-3275yy.htm

6-Tarihteki En Büyük 10 Filozof – 3: Tarsuslu Pavlus. https://www.sophosakademi.org › Uygulamalı Felsefe

8898
Yorum yap
ALİ İHSAN ÖKTEN
Diğer yazıları
SHAKESPEARE’NİN TARSUS’U 08.10.2018 tarihinde yayınlandı ve 34977 kez okundu.
KLEOPATRA KAPISI: TARİHİN EN ROMANTİK KAPISI 13.12.2018 tarihinde yayınlandı ve 10008 kez okundu.
TARSUS’TA DOĞUP DÜNYAYA YAYILAN GİZEMLİ DİN: MİTRAS GİZEMCİLİĞİ 21.01.2019 tarihinde yayınlandı ve 30861 kez okundu.
ROMA İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜNİVERSİTESİ: TARSUS ÜNİVERSİTESİ 14.02.2019 tarihinde yayınlandı ve 6970 kez okundu.
ROMA İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE KİLİKYA’NIN İKİ BAŞKENTİ; TARSUS VE ANAVARZA 05.03.2019 tarihinde yayınlandı ve 9626 kez okundu.
EVLİYA ÇELEBİ’NİN TARSUS’U 02.04.2019 tarihinde yayınlandı ve 7129 kez okundu.
YÜZBAŞI SELAHATTİN’İN TARSUS’U 26.04.2019 tarihinde yayınlandı ve 3583 kez okundu.
SABAHATTİN ALİ’NİN İZİNDEN SİNOP CEZAEVİ 28.05.2019 tarihinde yayınlandı ve 19992 kez okundu.
TARSUS’UN ASTROLOJİK ÖNEMİ 09.08.2019 tarihinde yayınlandı ve 5348 kez okundu.
KUM ZAMBAĞI: SOYU TÜKENMEDEN GÖRMENİZ GEREKEN BİR BİTKİ 03.09.2019 tarihinde yayınlandı ve 4734 kez okundu.
MİTOLOJİDEN GÜNÜMÜZE TARSUS ADI NEREDEN GELMEKTEDİR? ORIGINS OF THE NAME TARSUS FROM MYTHOLOGY TO THE PRESENT DAY 10.10.2019 tarihinde yayınlandı ve 13441 kez okundu.
HELSİNKİ VE SONBAHAR 09.11.2019 tarihinde yayınlandı ve 5975 kez okundu.
STOACILIK FELSEFESİNDE TARSUS’UN YERİ - SIGNIFICANCE OF TARSUS IN STOIC PHILOSOPHY 15.12.2019 tarihinde yayınlandı ve 5181 kez okundu.
AMİN MAALOUF’UN ÇUKUROVASI 19.01.2020 tarihinde yayınlandı ve 6749 kez okundu.
ATATÜRK VE TARSUS 21.02.2020 tarihinde yayınlandı ve 13848 kez okundu.
ATATÜRK VE TARSUS-2 01.04.2020 tarihinde yayınlandı ve 4290 kez okundu.
ANTAKYA MÜZE OTEL: HEM MÜZE HEM OTEL 13.06.2020 tarihinde yayınlandı ve 10741 kez okundu.
DÜNYANIN İLK COĞRAFYACISI STRABON’UN TARSUS’U 05.12.2020 tarihinde yayınlandı ve 6607 kez okundu.
PİRİ REİS’İN KİTAB-I BAHRİYE İSİMLİ ESERİNDE ÇUKUROVA HARİTASI VE TARSUS 26.12.2020 tarihinde yayınlandı ve 4051 kez okundu.
TARSUSLULAR ANTİK ROMA DÖNEMİN DE BİLE YAYLALARA ÇIKARDI 14.02.2021 tarihinde yayınlandı ve 3178 kez okundu.
ANTİK ROMA DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TARSUS’TA SITMA, RHEGMA GÖLÜ VE KARABUCAK ORMANI 23.03.2021 tarihinde yayınlandı ve 3916 kez okundu.
TARİHTEN KAYBOLAN TARSUS KALESİ 15.05.2021 tarihinde yayınlandı ve 4088 kez okundu.
BİZANS İMPARATORU JUSTİNİANUS’TAN GÜNÜMÜZE, YAPAYLIKTAN DOĞALLIĞA TARSUS ŞELALESİ 21.06.2021 tarihinde yayınlandı ve 3180 kez okundu.
YANGINDAN SONRA… ALADAĞLAR KARADAĞLAR OLDU… 08.08.2021 tarihinde yayınlandı ve 2476 kez okundu.
BIR DENIZ KIZI EFSANESI; MARPESSA 14.09.2021 tarihinde yayınlandı ve 6659 kez okundu.
MİTOLOJİK KYDNOS IRMAĞINDAN TÜRKİYE’DE İLK ELEKTRİK SANTRALININ KURULDUĞU BUGÜNKÜ BERDAN NEHRİ VEYA TARSUS ÇAYINA 17.11.2021 tarihinde yayınlandı ve 2657 kez okundu.
ANTİK ÇAĞDA KİLİKYA VE TARSUS’TA PARFÜM 03.02.2022 tarihinde yayınlandı ve 1244 kez okundu.
TARSUS KİTABESİ: DÜNYANIN EN ESKİ ÖZGÜRLÜK YAZITI 23.04.2022 tarihinde yayınlandı ve 2013 kez okundu.


ALİ İHSAN ÖKTEN
Diğer yazıları
SHAKESPEARE’NİN TARSUS’U 08.10.2018 tarihinde yayınlandı ve 34977 kez okundu.
KLEOPATRA KAPISI: TARİHİN EN ROMANTİK KAPISI 13.12.2018 tarihinde yayınlandı ve 10008 kez okundu.
TARSUS’TA DOĞUP DÜNYAYA YAYILAN GİZEMLİ DİN: MİTRAS GİZEMCİLİĞİ 21.01.2019 tarihinde yayınlandı ve 30861 kez okundu.
ROMA İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜNİVERSİTESİ: TARSUS ÜNİVERSİTESİ 14.02.2019 tarihinde yayınlandı ve 6970 kez okundu.
ROMA İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE KİLİKYA’NIN İKİ BAŞKENTİ; TARSUS VE ANAVARZA 05.03.2019 tarihinde yayınlandı ve 9626 kez okundu.
EVLİYA ÇELEBİ’NİN TARSUS’U 02.04.2019 tarihinde yayınlandı ve 7129 kez okundu.
YÜZBAŞI SELAHATTİN’İN TARSUS’U 26.04.2019 tarihinde yayınlandı ve 3583 kez okundu.
SABAHATTİN ALİ’NİN İZİNDEN SİNOP CEZAEVİ 28.05.2019 tarihinde yayınlandı ve 19992 kez okundu.
TARSUS’UN ASTROLOJİK ÖNEMİ 09.08.2019 tarihinde yayınlandı ve 5348 kez okundu.
KUM ZAMBAĞI: SOYU TÜKENMEDEN GÖRMENİZ GEREKEN BİR BİTKİ 03.09.2019 tarihinde yayınlandı ve 4734 kez okundu.
MİTOLOJİDEN GÜNÜMÜZE TARSUS ADI NEREDEN GELMEKTEDİR? ORIGINS OF THE NAME TARSUS FROM MYTHOLOGY TO THE PRESENT DAY 10.10.2019 tarihinde yayınlandı ve 13441 kez okundu.
HELSİNKİ VE SONBAHAR 09.11.2019 tarihinde yayınlandı ve 5975 kez okundu.
STOACILIK FELSEFESİNDE TARSUS’UN YERİ - SIGNIFICANCE OF TARSUS IN STOIC PHILOSOPHY 15.12.2019 tarihinde yayınlandı ve 5181 kez okundu.
AMİN MAALOUF’UN ÇUKUROVASI 19.01.2020 tarihinde yayınlandı ve 6749 kez okundu.
ATATÜRK VE TARSUS 21.02.2020 tarihinde yayınlandı ve 13848 kez okundu.
ATATÜRK VE TARSUS-2 01.04.2020 tarihinde yayınlandı ve 4290 kez okundu.
ANTAKYA MÜZE OTEL: HEM MÜZE HEM OTEL 13.06.2020 tarihinde yayınlandı ve 10741 kez okundu.
DÜNYANIN İLK COĞRAFYACISI STRABON’UN TARSUS’U 05.12.2020 tarihinde yayınlandı ve 6607 kez okundu.
PİRİ REİS’İN KİTAB-I BAHRİYE İSİMLİ ESERİNDE ÇUKUROVA HARİTASI VE TARSUS 26.12.2020 tarihinde yayınlandı ve 4051 kez okundu.
TARSUSLULAR ANTİK ROMA DÖNEMİN DE BİLE YAYLALARA ÇIKARDI 14.02.2021 tarihinde yayınlandı ve 3178 kez okundu.
ANTİK ROMA DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TARSUS’TA SITMA, RHEGMA GÖLÜ VE KARABUCAK ORMANI 23.03.2021 tarihinde yayınlandı ve 3916 kez okundu.
TARİHTEN KAYBOLAN TARSUS KALESİ 15.05.2021 tarihinde yayınlandı ve 4088 kez okundu.
BİZANS İMPARATORU JUSTİNİANUS’TAN GÜNÜMÜZE, YAPAYLIKTAN DOĞALLIĞA TARSUS ŞELALESİ 21.06.2021 tarihinde yayınlandı ve 3180 kez okundu.
YANGINDAN SONRA… ALADAĞLAR KARADAĞLAR OLDU… 08.08.2021 tarihinde yayınlandı ve 2476 kez okundu.
BIR DENIZ KIZI EFSANESI; MARPESSA 14.09.2021 tarihinde yayınlandı ve 6659 kez okundu.
MİTOLOJİK KYDNOS IRMAĞINDAN TÜRKİYE’DE İLK ELEKTRİK SANTRALININ KURULDUĞU BUGÜNKÜ BERDAN NEHRİ VEYA TARSUS ÇAYINA 17.11.2021 tarihinde yayınlandı ve 2657 kez okundu.
ANTİK ÇAĞDA KİLİKYA VE TARSUS’TA PARFÜM 03.02.2022 tarihinde yayınlandı ve 1244 kez okundu.
TARSUS KİTABESİ: DÜNYANIN EN ESKİ ÖZGÜRLÜK YAZITI 23.04.2022 tarihinde yayınlandı ve 2013 kez okundu.