Üye Ol / Giriş yap


Tarih

DÜNYANIN İLK ORGAN NAKLİ ADANA'DA YAPILDI... 2500 YIL ÖNCE....

S . HALUK UYGUR 11.01.2019

Tarihi kesin olarak belli değil ama, en azından Ortaçağın karanlık döneminden çok önce, Hygeia denilen bir kentte, Cosmo ve Damian isimli iki hekimin ilk organ naklini yaptıkları nakledilmektedir..

Günümüzde başta Barcelona Katedrali olmak üzere bir çok Hiristiyan freskinde, bir zencinin ayağını bir beyaza takmak suretiyle yapılan organ naklinin betimlemesine rastlamaktayız. Bu betimlemelerin hepsinde aziz oldukları başlarının üzerine çizilmiş halelerden anlaşılan 2 doktor, yani Cosmo ve Damian görülür. Bu nakil başarılı olmuş mudur bilemiyorum, ama betimlemeler siyah adamın öldüğünü, beyazın ise yaşadığını anlatmaktadır bizlere...

 

En az 15 freskte rastladığım bu görüntüye sadece bir efsanedir deyip geçmek mi lazım. Yoksa en azından dönemin tıp düşüncesinin geldiği yeri gösteren bir felsefik kalıntı olarak mı değerlendirmeli. Demem odur ki, bu nakil yapılmamış olsa bile, sanat ürünlerine kadar yansıdığına göre, düşünülmüş olduğu kesindir. Düşünülmüş olması bile dönemin tıbbının ne kadar ileride olduğuna bir kanıt olmalı bence.      

                                                                                                                                                  

NİYE YEMİN HİPOKRAT ADINA?                                                                                                  

Şimdi de Cosmo ve Damian'ın hangi dönemde yaşadıklarını ve ilk organ naklini yaptıkları söylenen şu Hygeia denilen kentin neresi olduğu konusunu sorgulayalım isterseniz.                                                                     

 Hygeia denilince yolumuz 2500 yıl öncesine kadar gidecektir. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Hygeia, doktorların adına yemin ettikleri önemli hekim Hipokrat'ın annesinin ismidir. Konuyu iyi anlayabilmek için; burada doktorların niçin başka birinin değil de, Hipokrat adına yemin ettiklerini de irdelememiz gerekebilir.            

(Hipokrat'ın dedesi Aeskulap ve annesi Hygea)                                                           

Hipokrat ilk hekim midir? İnsanlık tarihinin milyonlarca yıl geriye gittiği bir dünyada ilk hekimin 2500 yıl önce yaşamış biri olması elbette ki akıl dışıdır. Ancak o, hastalarını kaydettiği, bu kayıtlara dayanarak tecrübelerini çıraklarına aktardığı bilinen ilk hekimdir. Yani ilk tıp okulunu kurmuştur. Tıbbı bir öğreti haline getirmek için de, hastalarını topladığı ve gözlediği    ( dedesinin ismine izafeten adına eskülapyon dediği) mekanlar oluşturmuştur. Dikkat ederseniz bu oluşumlar aslında birer hastanedir. Dolayısıyla modern anlamda ilk hastanelerin kuruluşu da Hipokrat'a atfedilir.      

(Kos Adası'nda ilk tıp okulu kabul edilen eskülapyon)                    

Kısacası tıbbı bir gözlem ve deney alanı yaptığı,  bilgiyi bir sonrakilere aktarmak üzere kayıt tutmayı öngördüğü, en son olarak da bu yaptıklarının bir davranış biçimi haline gelmesi ilkesiyle hastane örgütünü kurduğu için, Hipokrat bilimsel tıbbın babası sayılıp, adına yemin edilmektedir.                                                                                                        

HYGEİA DENİLEN KENT NERESİ?                                                                                                     

Bu yazdıklarımın konumuzla ilgisi ise başka bir tarihi bilgi ile alakalıdır. Bu bilgiye göre Hipokrat'ın kurmuş olduğu ilk hastanelerden biri, günümüzde Adana'nın bir ilçesi olan Yumurtalık'ta bulunmaktadır.                                                                                                                                              

Yine o tarihi bilgilere göre Yumurtalık'ın ilk isminin Hygeia, yani Hipokrat'ın annesinin ismi olduğunu da öğreniyoruz. Hygeia zamanla Aegeia'ya, o da Ayas'a değişmiş, Cumhuriyet döneminde ise Ayas Yumurtalık olarak değiştirilmiş. Yumurtalık'ta bulunan antik paraların bazılarının üstünde Hygeia'nın resmi ile birlikte, sağlık tanrısı kabul edilen Eskülap'ın amblemi olan yılan desenin de bulunması, bu bilgileri destekleyen bulgular sayılmaktadır.        

                                                                               

İLK ORGAN NAKLİ YUMURTALIKTA YAPILDI                                                                      

Gelelim başlangıçtaki konumuza... Cosmo ve Damian ilk organ naklini Hygeia denilen bir kentte yaptığına göre, tarih içinde başka bir Hygeia kenti daha var olmamışsa eğer, ilk organ nakli de; ilk hastanelerden birinin kurulmuş olduğu bilimsel bulgularla kanıtlanmış olan Yumurtalık'ta yapılmıştır.                                                                                                                Kanımca Cosmo ve Damian antik dönemin hekimlerindendir, belki de Hipokrat'ın bilimsel soyunun devamından gelmektedir. Ancak Roma İmparatoru Costantin Hiristiyanlığı kabul ettiğinde, siyaset gereği, eski pagan dininin ögelerini Hiristiyanlaştırarak aziz ilan etmiş, böylece yeni dinin daha rahat kabul edilmesini sağlamıştır. Bu sırada antik dönemin saygın hekimleri de Cosmo ve Damian adıyla Hiristiyan azizler haline getirilmiştir.                                                                                                           

Dünyanın bilinen en eski tıp kitabının Adana Avavarza'da yazılmış olması  da (Dioskorides /Materia Medica), Adana'da bir tıp kültünün olduğu kanaatini güçlendiren bir bilimsel gerçektir. Lokman Hekim Efsanesinin bölgemiz için anlatılması ise, öykünün İslamlaşarak  sürmesinden başka bir şey değil bence.  

                                                               

Özetlersek... Günümüzde bile Çukurova'nın bir tıp merkezi olması; Hipokratla başlayıp, Dioskorides, Cosmo ve Damian'la devam edip, Lokman Hekim'le efsaneleşen bir  geleneğin devamı sayılabilir.                                                                                                                   

 

9694
Yorum yap
S . HALUK UYGUR
Diğer yazıları
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA 05.10.2018 tarihinde yayınlandı ve 8041 kez okundu.
BİR STOCKHOLM ÖYKÜSÜ; SAVAŞÇI GÜSTAV İLE BARIŞÇI GÜSTAV 24.10.2018 tarihinde yayınlandı ve 5466 kez okundu.
İKİ TOROS ÖYKÜSÜ ; CAVUR SÜLEKLER İLE GÖĞCİVCİK 13.12.2018 tarihinde yayınlandı ve 7684 kez okundu.
GÖBEKLİTEPE’NİN PİCASSOLARI 23.01.2019 tarihinde yayınlandı ve 5597 kez okundu.
METEORA... GÖKTE ASILI DURAN MANASTIRLAR... 20.02.2019 tarihinde yayınlandı ve 4359 kez okundu.
DÜNYANIN EN ESKİ YERLEŞİM YERİ 13.04.2019 tarihinde yayınlandı ve 26437 kez okundu.
KARATEPE VE DÜNYA TARİHİNİ DEĞİŞTİREN KADIN, HALET ÇAMBEL 13.06.2019 tarihinde yayınlandı ve 8290 kez okundu.
HEYKELLERLE SÜSLÜ İSLAMİ ESER; DİVRİĞİ ULUCAMİ VE DAR-ÜL ŞİFASI 26.08.2019 tarihinde yayınlandı ve 4541 kez okundu.
ADANA ZIRAAT MEKTEBI’NDEN, ANKARA ATATÜRK ORMAN ÇIFTLIĞINE ATATÜRKLÜ BIR YAŞAM; YANOŞ GYORGY’NİN ÖYKÜSÜ -I 03.10.2019 tarihinde yayınlandı ve 4909 kez okundu.
TUZ GÖLÜ NİYE KIRMIZIYA BOYANDI? BUNUN FLAMENKO DANSI İLE İLGİSİ NEDİR? FLAMİNGOLARIN KANATLARI NİYE KIRMIZI? 22.01.2020 tarihinde yayınlandı ve 6114 kez okundu.
DÜNYA’NIN EN USTA HEYKELTRAŞININ YARATTIĞI VADİ; KUŞÇA 03.06.2020 tarihinde yayınlandı ve 5286 kez okundu.
TUZ GÖLÜ ÜZERİNDE YÜRÜMEK 15.01.2021 tarihinde yayınlandı ve 4984 kez okundu.
ATEŞ ÜLKESİ'NE YOLCULUK; ATEŞGÂH 16.02.2021 tarihinde yayınlandı ve 3707 kez okundu.
KELAYNAKLARIN HAZIN ÖYKÜSÜ 28.04.2021 tarihinde yayınlandı ve 4202 kez okundu.
KIRKSEKİZ SAATİMİ ADANA’DA GEÇİRDİM! 10.05.2021 tarihinde yayınlandı ve 3413 kez okundu.
ÇİÇEKLİ BİR ÖYKÜ... TOROSLAR VE NADİDE ÇİÇEKLERİ 06.07.2021 tarihinde yayınlandı ve 4706 kez okundu.
İNSANA BENZER TOROSLAR 02.02.2022 tarihinde yayınlandı ve 5028 kez okundu.


S . HALUK UYGUR
Diğer yazıları
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA 05.10.2018 tarihinde yayınlandı ve 8041 kez okundu.
BİR STOCKHOLM ÖYKÜSÜ; SAVAŞÇI GÜSTAV İLE BARIŞÇI GÜSTAV 24.10.2018 tarihinde yayınlandı ve 5466 kez okundu.
İKİ TOROS ÖYKÜSÜ ; CAVUR SÜLEKLER İLE GÖĞCİVCİK 13.12.2018 tarihinde yayınlandı ve 7684 kez okundu.
GÖBEKLİTEPE’NİN PİCASSOLARI 23.01.2019 tarihinde yayınlandı ve 5597 kez okundu.
METEORA... GÖKTE ASILI DURAN MANASTIRLAR... 20.02.2019 tarihinde yayınlandı ve 4359 kez okundu.
DÜNYANIN EN ESKİ YERLEŞİM YERİ 13.04.2019 tarihinde yayınlandı ve 26437 kez okundu.
KARATEPE VE DÜNYA TARİHİNİ DEĞİŞTİREN KADIN, HALET ÇAMBEL 13.06.2019 tarihinde yayınlandı ve 8290 kez okundu.
HEYKELLERLE SÜSLÜ İSLAMİ ESER; DİVRİĞİ ULUCAMİ VE DAR-ÜL ŞİFASI 26.08.2019 tarihinde yayınlandı ve 4541 kez okundu.
ADANA ZIRAAT MEKTEBI’NDEN, ANKARA ATATÜRK ORMAN ÇIFTLIĞINE ATATÜRKLÜ BIR YAŞAM; YANOŞ GYORGY’NİN ÖYKÜSÜ -I 03.10.2019 tarihinde yayınlandı ve 4909 kez okundu.
TUZ GÖLÜ NİYE KIRMIZIYA BOYANDI? BUNUN FLAMENKO DANSI İLE İLGİSİ NEDİR? FLAMİNGOLARIN KANATLARI NİYE KIRMIZI? 22.01.2020 tarihinde yayınlandı ve 6114 kez okundu.
DÜNYA’NIN EN USTA HEYKELTRAŞININ YARATTIĞI VADİ; KUŞÇA 03.06.2020 tarihinde yayınlandı ve 5286 kez okundu.
TUZ GÖLÜ ÜZERİNDE YÜRÜMEK 15.01.2021 tarihinde yayınlandı ve 4984 kez okundu.
ATEŞ ÜLKESİ'NE YOLCULUK; ATEŞGÂH 16.02.2021 tarihinde yayınlandı ve 3707 kez okundu.
KELAYNAKLARIN HAZIN ÖYKÜSÜ 28.04.2021 tarihinde yayınlandı ve 4202 kez okundu.
KIRKSEKİZ SAATİMİ ADANA’DA GEÇİRDİM! 10.05.2021 tarihinde yayınlandı ve 3413 kez okundu.
ÇİÇEKLİ BİR ÖYKÜ... TOROSLAR VE NADİDE ÇİÇEKLERİ 06.07.2021 tarihinde yayınlandı ve 4706 kez okundu.
İNSANA BENZER TOROSLAR 02.02.2022 tarihinde yayınlandı ve 5028 kez okundu.